Βιτρίνες Σαλατών

Βιτρίνες σαλατών πλάτους 70εκ., με ψυκτικό μηχανισμό, πόρτες GN και αρκετές επιπρόσθετες επιλογές.