Ψυγεία -Θάλαμοι

Θάλαμοι συντήρησης, πλάτους 70εκ., με ψυκτικό μηχάνημα στη βάση και πόρτες GN